Основна делатност Установе су васпитање и образовање деце предшколског узраста а Установа обавља и делатност исхране, неге и превентивне здравствене заштите.

 • Васпитањем и образовањем се обезбеђује хармоничан физички, умни и социо-емоционални развој, негује комуникација и стваралаштво, деца уводе у културу и припремају за успешно укључивање у друштвену заједницу и школу;
 • Негом се одржава дечја хигијена и задовољавају потребе деце за сном, исхраном, и боравком на ваздуху, а интеракцијом у процесу неге доприноси социјализацији и општем развоју детета;
 • Превентивном здравственом заштитом се медицинским методама чува здравље деце и спречава јављање болести путем профилаксе и одговарајућим третманом свих фактора који угрожавају дечје здравље;
 • Исхраном деце се, у складу са начелима дијететике и специфичним потребама деце разних узраста, обезбеђује довољно квалитетне хране припремљене на одговарајући начин, неопходне за правилан раст и развој.

У Предшколској установи организованe су

 • групе деце на целодневном боравку:
 • јаслене групе на целодневном боравки
 • групе вртића на целодневном боравку и
 • групе припремно предшколског програма на целодневном боравку и
 • групе припремно предшколског програма-полудневни боравак.

Деци полудневног боравка омогућен је продужени боравак у Установи у зависности од потребе родитеља.

Боравак трећег детета у Предшколској установи је бесплатан и омогућен је за свудецу из примарне породице. Од 01.06.2002. године обавезу накнаде боравка за треће и свако наредно дете преузела је СО Сокобања. Од обавеза плаћања у целодневном и полудневном боравку изузимају се и деца без родитељског старања, деца са сметњама у развоју и деца из материјално угрожених породица.

Обавезан припремни предшколски програм реализује се у групама полудневног и целодневног боравка у Сокобањи као и у месним заједницама где постоји потребан број деце.

Поред сталних облика окупљања деце у оквиру Предшколске установе, организују се и други облици рада са децом предшколског узраста и то:

 • ликовне радионице,
 • драмске радионице,
 • еколошке радионице,
 • рекреативно-забавне активности,
 • специјализовани курс енглеског језика,
 • специјализовани карате курс
 • клуб родитеља који се планира у циљу пружања стручних савета, потребних информација и помоћи по свим питањима везаним за васпитање и здравље деце.

ОБЛИЦИ РАДА

Млађа јаслена група од 6 месеци до 2 године

Старија јаслена група од 2 до 3 године

Млађа васпитна група од 3 до 4 године

Средња васпитна група од 4 до 5 година

Старија васпитна група од 5 до 6 година

Мешовита васпитна група I од 3 до 5,5 година

Мешовита васпитна група II од 4 до 5,5 година

Мешовита васпитна група III од 2 до 5,5 година

Припремно предшколска група од 5,5 до 6,5 година

Болничка група

ПРЕТРАГА САЈТА

УПИС У ПУ БУЦКО

Упис предшколску установу Буцко Сокобања

Прогноза времена


Температура: °C
Субјективни осећај: °C
Влажност ваздуха: %
Ваздушни притисак: mB
Ветар: Западни
Јачина ветра: km/h
Излазак Сунца:
Залазак Сунца:

Анкета

Оцените вртић Буцко од 1-5


 

Ко је на вези?

Укупно на вези:

1

На вези у последњих 24ч:

73